Phòng thử nghiệm sản phẩm


测试房.jpg


Đây là phòng thử nghiệm chức năng của ghế. Những chiếc ghế do chúng tôi sản xuất sẽ vượt qua các máy kiểm tra này và sẽ không rời khỏi nhà máy cho đến khi chúng vượt qua kiểm tra chất lượng.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật